Rusya Türkleri

Lezbiyen Sohbet Sex Sohbet

Rusya Türkleri

Rusya’da 1905 Ihtilalinden sonra Rusya Türkleri, 1905-1907 yılları arasında kendi çaplarında ilerleme kaydetmişlerdir.  Rusya Türkleri Imparatorluğun bir bölgesine toplanmış olmayıp, dağınık bir şekilde yaşıyorlardı. Böylelikle Rus Devleti için her hangi bir tehlike teşkil etmiyorlardı.  Doğuya gidildikçe Rus nüfusu azalmaktadır.  Rusya da okuma yazma oranı %21 civarındadır.  Rusya’da ki Türk ve Müslümanlar Rus ahalisine göre daha fazla vergi vermelerine rağmen pek fazla bir hakları yoktu. Tatarların emlak dükkanı açmaları yasaktı. Belli başlı devlet memuriyetleri kendilerine kapalıydı. Rusya Türkleri 1. Dünya savaşı başlarken çarlık idaresinin tutumu yüzünden çekingenlik içinde yaşıyorlardı. Bu yüzden Avrupa medeniyetlerini benimseyememişlerdi. Fakat uyanma devrine girmişlerdi. Rusya Türkleri, Rusya’nın kendilerine karşı kötü tutumundan, haksız davranışlarından dolayı her fırsatta ayaklanmışlardır. Ancak hiçbir zaman bağımsız bir devlet amacı gütmemişlerdir. Onlar sadece belli başlı hakların olmasını istemişlerdir.

Savaşın Başlaması

Rusya, Japonya’dan yediği darbeden sonra yönünü Avrupa ve yakın doğuya çevirmiştir. İran’daki petrol kaynaklarından dolayı Büyük Britanya ve Rusya arasındaki sürtüşme tatlılığa bağlanmış, bu gelişme Almanya için büyük tehlike doğurmuştur.  Rusya bütün Slavları hâkimiyet altına alacağına inanıyordu, savaş hazırlıklarına başlayarak savaşın çıkması için bahane arayıp, fırsat kollamıştır.  Nihayetinde 1 Ağustos 1914 de Almanya Rusya’ya savaş ilan etti. Böylelikle I. Dünya savaşı başlamış, Almanya Rusya’yı mahvetmiştir. Rusya krediler almış, ekonomisi ve üretimi çökmüştür. Ekonomisi çöken Rus halkı açlıkla boğuşuyordu. Köylüler dahi askere alındığı için, üretim tamamen durmuştu. Üretilen malları da ordu çok ucuz fiyata satın alıyordu.

Bir önceki yazımda « makalem var.
yorum yok
32
1 Mayıs, 2018

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?